Anaokulu Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Anaokulları, çocukların hayatında çok önemli bir yeri olan, gelişmelerinde büyük
katkı sağlayan ve ifade etme yetenekleri, sözlü beceri, duyusal ve duygusal
gelişim, motor becerileri gibi yetenekler kazanmalarında ailelerden sonra
önemli rol oynayan kurumlardır. Ebeveynler çocukları belirli bir yaşa ulaştıktan
ve artık bazı şeyleri anlama ve ifade etme yeteneği kazandıktan sonra bunu bir
takım faaliyetlerle desteklemek ve çocuğunun el becerileri başta olmak üzere
diğer tüm yaptıklarını geliştirmesi için Anaokullarına ihtiyaç duyarlar. Çalışan
anne ve babalar çocuklarının evde kalıp verimsiz bir vakit geçireceğine,
anaokullarında birçok şey öğrenerek kendilerinin yokluğunda zamanlarının
daha verimli bir hale dönüşmesini isterler.

Anaokulu Seçimi Neden Önemlidir?

Çocukların rahat ve özgür bir şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için oyun
arkadaşları ve anaokulları çok önemli rol oynar. Anaokulu seçimi yapılırken bazı
şartları taşıdığına ve önemli olan kriterlere uyulup uyulmadığına da dikkat
edilmesi gerekir.
Bu şartlar; güvenli bir şekilde gün boyu orada kalması için gereken önlemlerin
alınmış olması, temel ihtiyaçlarını giderebileceği yerlerin temizliği, verim
alabilmesi ve sıkılmaması için gereken ekipmanların fazlalığı, anaokulunun sahip
olduğu öğretmen ve yardımcı öğretmen kadrosu gibi unsurlardır.
Bu unsurlar ne kadar iyi olursa çocukların gelişimi ve erken öğrenmeleri de o
kadar iyi olur. Arkadaş seçimi ve sınıf dağılımlarının yaş gruplarına göre
yapılması da çocuk gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Çocuklar Anaokuluna Neden Gitmelidir?

Evde kalan çocukların da etkinlik ve belirli destekler ile zamanlarının verimli
hale dönüşmesi sağlanabilir fakat bunun için zamanı olmayan çalışan ve evde
kalamayan annelerin ilk tercihleri anaokullarından yana olur.
Bununla birlikte tek başına yapmak yerine arkadaşları ile birlikte öğrenen ve
uygulayan çocuklar sıkılmadan birçok şey yapabilir. Enerjisini atabileceği ve
farklı kazanımlara sahip olabileceği Anaokullarında öğretmen, çocuk ve
arkadaş rolü de çok önemlidir.
Çocukların kendi yaş gruplarına göre arkadaşları onları daha fazla rol model
almalarında ve onlarla daha iyi anlaşmalarında etkili rol oynar. Bu sebeplerden dolayı çocukların bir dönemde olsa anaokuluna gitmesi ve o ortamı görmesi gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.